Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Số 138 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 02763.820.046
Email: sldtbxh@tayninh.gov.vn
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 31/7/2017 đến 31/8/2017)